Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ALENSA MEDICAL s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 04486919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248475 (dále jen „správce“).

2. Kategorie osobních údajů

Společnost ALENSA MEDICAL s.r.o. zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení") následující osobní údaje kupujících:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Emailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Adresu pro doručení
 • Fakturační adresu
 • Bankovní spojení
 • Individuální optické parametry typu dioptrie, zakřivení, průměr, osa, cylindr, adice, typ čočky či značka čočky
 • Obrázek vámi zaslaného předpisu pro nošení kontaktních čoček

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi správcem a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností ALENSA MEDICAL s.r.o.
 • Fotografie s nasazenými brýlemi (v případě kontroly kvality multifokálních brýlových čoček).

3. Doba zpracování

V souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Fotografie jsou zpracovávány pouze po dobu průběhu kontroly kvality brýlových čoček a po řádném ukončení kontroly jsou smazány.

4. Předání osobních údajů třetím stranám

Pokud nebude společnost ALENSA MEDICAL, s.r.o. na základě zákona povinna předložit použitá data, nebudou žádné vaše osobní údaje poskytnuty třetím osobám. Společnost ALENSA MEDICAL, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimkou jsou:

 • Dopravci a výdejní místa - jsou předávány pouze osobní údaje nutné k doručení zboží, řešení reklamací, nebo vracení zboží.
 • Poskytovatelé hodnotících služeb - jsou předávány pouze osobní údaje, které jsou potřebné k udělení hodnocení.
 • Poskytovatelé platebních bran - jsou předávány pouze osobní údaje, které jsou potřebné k uhrazení objednávky.

Další způsoby zpracování osobních údajů zahrnují:

 • Poskytovatele analytických a marketingových nástrojů - jsou předávány pouze osobní údaje potřebné k personalizování nabídky a jejímu správnému zacílení
 • Poskytovatele softwaru určeného pro mailovou a sms komunikaci - jsou předávány pouze osobní údaje potřebné pro komunikační účely
 • Sociální sítě – komunikace, pluginy a propojování účtů
 • Poskytovatele nástrojů pro komunikaci zákaznického servisu – pro efektivní péči o zákazníky a komunikaci
 • Dodavatele technologií a poskytovatele cloudových služeb
 • Veřejné, právní nebo finanční orgány – pro účely plnění zákonných povinností

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.

5. Obchodní sdělení

Na Vaši emailovou adresu vám budou společností ALENSA MEDICAL s.r.o. zasílána obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Pokud se kdykoli rozhodnete, že nemáte zájem přijímat naší e-mailovou komunikaci, postupujte podle odkazu na odhlášení, který najdete v dolní části každého e-mailového zpravodaje. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.

Nakupujete-li u nás, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném konvenčním marketingu. Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Emailová adresa bude za tímto účelem společností ALENSA MEDICAL s.r.o., uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

6. Práva subjektů údajů

K vašim údajům můžete kdykoliv přistupovat a opravovat je přihlášením do uživatelského profilu zákazníka. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo:

 • požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům;
 • na informace, jaké údaje jsou zpracovávány;
 • na opravu Vašich osobních údajů;
 • na výmaz Vašich osobních údajů (pokud není výmaz osobních údajů v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy společnosti ALENSA MEDICAL s.r.o.)
 • na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

V případě pochybností o správném dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: GDPR@alensa.eu, nebo můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Cookies

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek (název e-shopu) a pro účely internetové reklamy správce.

Používáme tři různé typy souborů cookie pro optimalizaci vašeho nakupování online:

 1. Dočasné soubory cookie sledují vaše návštěvy na našich webových stránkách a analyzují různé vzorce využití. Umožňují shromažďovat data pro optimalizaci našich webových stránek personalizací a zdokonalením struktury využití. Tyto soubory cookie se po opuštění naší stránky automaticky odstraní.
 2. Trvalé soubory cookie zůstanou na vašem počítači delší dobu, aby umožnily personalizační a registrační služby pro budoucí návštěvy. Tyto soubory cookie jsou po určitém čase automaticky smazány a uživatel je také kdykoli ručně smazán.
 3. Soubory cookie třetích stran používají naši partneři a poskytují nám informace o vašich zájmech v určitých produktech a stránkách. Nezachovávají žádné osobní údaje, ale místo toho jsou informace uloženy pod neidentifikova­telnými pseudonymy. Tyto cookies jsou uloženy do počítače a po určité době jsou automaticky smazány.

Všechny soubory cookie používané tímto serverem jsou používány v souladu se současným zákonem o cookies EU.

Soubory cookie můžete kdykoli smazat; můžete však ztratit veškeré informace, které vám umožňují rychlejší a efektivnější přístup k webu, včetně nastavení personalizace.

Zajistěte, aby byl váš internetový prohlížeč aktuální, a obraťte se na nápovědu a pokyny poskytnuté vývojářem internetového prohlížeče, pokud si nejste jisti, jak upravit nastavení ochrany osobních údajů.

Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

8. Odkazy

Můžeme zobrazovat obsah odkazující na weby třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů ani nad nimi nemáme kontrolu. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, vezměte prosím na vědomí, že tím přestáváte používat prostor správce a na vámi poskytnuté osobní údaje se přestávají vztahovat tyto Zásady. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste zjistili, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

9. Bezpečnost dat

Bezpečnost dat je pro nás velmi důležitá, proto jsme pro ochranu vašich dat zavedli vhodné fyzické, elektronické a manažerské opatření pro zajištění a zabezpečení dat shromážděných prostřednictvím naší webové stránky. Chceme vás přesto upozornit na to, že přenos informací přes internet však není zcela bezpečný a je prováděn na vlastní nebezpečí.

10. Změny ve zpracovávání osobních údajů

Jakékoliv změny ve zpracování osobních údajů budou k dispozici na této stránce.

11. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, či žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad nebo prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@alensa.cz

Kontakt:

Zákaznický servis:
+ 420 216 216 546
info@alensa.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Andrea Ornsteinová
dpo@alensa.eu

12. Účinnost

Tyto Zásady zpracování osobních údajů platí od 20.05.2018.

13. Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.