Kompliance při nošení kontaktních čoček

Pod pojmem kompliance rozumíme korektní chování nositelů kontaktních čoček. Velmi často dochází k úmyslnému i neúmyslnému nedodržování hygienických požadavků při nošení a manipulaci s kontaktními čočkami. Tomuto chování říkáme nedostatečná kompliance a v dnešní době představuje velmi rozšířený problém.

Dobrá kompliance

Jako dobrá kompliance se označuje proces, který zahrnuje umytí rukou před tím, než se pacient dotkne kontaktních čoček, užívání doporučených systémů péče, dodržování doby nošení a nepoužívání roztoků a pouzder, která jsou napadeny mikroby. Lékařské studie ukazují, že 30–60% pacientů se nechová správně. Ve Velké Británii nedodržuje péči o čočky a neřídí se termíny jejich výměny dokonce 40–91% nositelů kontaktních čoček, v Německu je to asi 42%. Ve Velké Británii má asi pětina nositelů pocit, že pokud doposud neměli žádné obtíže, riziko přenášení čoček není velké. Více než 75% uživatelů jednodenních kontaktních čoček však přiznává, že režim dodržuje.

Vliv na komplianci

Na komplianci má bezesporu vliv sám oční specialista. Je velmi důležité, aby aplikátor upozornil klienta na možná rizika, vše mu jasně vysvětlil a přesvědčil se, že klient vše pochopil. V první řadě je nutné vyvolat zájem o spolupráci nositele s odborníkem. Většina klientů je přesvědčena, že se jich následky nedostatečné kompliance netýkají. Čím dříve pochopí, že kompliance přináší svá pozitiva (kvalita vidění, zdravé oči), tím lépe. Hlavním důvodem nedodržování správné péče o kontaktní čočky je snaha nositelů ušetřit náklady. To se týká zejména pouzdra, které nevyměňují, a opakovaně užívají roztoky.

Je důležité nepodceňovat komunikaci, která tvoří až 65% celku. Specialista musí hned v začátku nejen slovně, ale i písemně probrat péči o čočky, a také přesně ukázat, jak se jednotlivé kroky provádějí. Je prokázáno, že kompliance stoupá o 85%, je-li návod opakován. Jak již bylo řečeno, klient musí být poučen o správné péči o čočky, pouzdro, ale i o ruce. Dlouhé ostré nehty nemusí poškodit pouze čočku, ale i víčka, spojivku nebo rohovku během nasazování čoček. Špinavé prsty jsou zdrojem pro vznik infekce. Revmatická onemocnění kloubů můžou znemožnit bezpečnou aplikaci čoček. Komplikace mohou nastat i po objevení alergických změn na kůži rukou.

Samozřejmostí je, že si klienta pozveme po měsíci na kontrolu, na které se ujistíme, jestli jsme vybrali správnou čočku a zda-li klient správně pochopil postup při péči o kontaktní čočky. Klienta můžeme i vyzvat, aby nám celý postup ukázal. Zaučíme-li klienta nedostatečně, vystavujeme ho riziku vzniku různých zánětlivých i nezánětlivých komplikací.

Přejít zpět do slovníku
Česká pošta Zásilkovna Geis point GLS
Top