Proteinová depozita


Proteinová depozita jsou nečistoty usazující se na povrchu kontaktních čoček. Vznikají rozkládáním bílkovin obsažených v slzném filmu (lysozym, albumin, globulin). Bílkoviny se během nošení volně vážou k povrchu čočky. Tyto vazby jsou silnější především u ionogenních materiálů, které obsahují elektricky nabité částice. Při nedokonalém čištění dochází k denaturaci (rozkladu) bílkovin a z volné vazby se stává vazba nevratná. Proto je neionogenní a hladký charakter povrchu čoček základním předpokladem zamezení vzniku proteinových usazenin.

Bílkovinná depozita tvoří na povrchu kontaktní čočky tvrdé chuchvalce, které mohou způsobovat mechanické dráždění oka. Dráždění povrchu oka může být příčinou subjektivních potíží, snížené propustnosti pro kyslík a následného zhoršení zásobení předního segmentu oka kyslíkem. Následkem nedostatečného okysličení pak může vzniknout edém rohovky a vaskularizace rohovkového limbu. Tato problematika se týká jak tvarově stálých, tak i měkkých kontaktních čoček. 

Přejít zpět do slovníku
Česká pošta PPL Zásilkovna